Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Křest publikace Příběhy kraje pod Slánskou horou

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a Vlastivědné muzeum ve Slaném Vás zvou na slavnostní křest publikace Příběhy kraje pod Slánskou horou.

Kde: Vlastivědné muzeum ve Slaném, Masarykovo nám. 159
Kdy: 17. 2. 2015 od 17:00

Publikaci vydala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy a snaží se zmapovat putování pěšáka po Slánsku a jeho zajímavostech.
Slavnostního křtu se zúčastní autor textu RNDr. Jaroslav Huk, CSc. a autor fotografií pan Pavel Vychodil.
Každý účastník křtu obdrží výtisk publikace.

Křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2

Zveme Vás na slavnostní křest publikace Co zůstalo z vodních mlýnů 2.

Kde: Sál restaurace U Libuše, Zákolany 51
Kdy: 29. 1. 2015 od 17:00

Publikace pojednává o mlýnech na Zákolanském a Únětickém potoce a navazuje na publikaci Co zůstalo z vodních mlýnů, která se zabývala především mlýny na Bakovském potoce a jeho přítocích. Obě publikace vydala obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy.
Slavnostního křtu se zúčastní autorka textu PhDr. Irena Veverková a autor fotografií pan Pavel Vychodil.
Každý účastník křtu obdrží výtisk publikace.

Prezentace ze setkání starostů Velvary 2014

ZDE naleznete prezentace ze Setkání starostů, členů MAS, zástupců neziskovek a podnikatelů, které se konalo 9.12.2014 ve Velvarech.

Pozvánka na setkání 2014

Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční v úterý 9. 12. 2014 od 17:00 ve školní jídelně Základní školy Velvary (ulice Školní 269, mapka zde). Parkování je možné v ulicích Sokolská, Petra Bezruče, Čechova.

Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si vyslechnout informace týkající se našeho území, budoucího programovacího období i neformálně pohovořit s kolegy. Svou účast s nahlášením počtu účastníků prosím potvrďte do 5. 12. 2014 na e-mail info@premyslovci.cz.

Jednání pléna

Vážení zakladatelé, vážení partneři, vážení členové místního partnerství,

zveme vás na jednání pléna ve čtvrtek 13. listopadu v 17 hodin do slánského Dividýlka (Masarykovo náměstí 114, vchod do Hejtmanského dvora).

Na ustavující jednání pléna místního partnerství je nezbytné, aby se za jednotlivé subjekty dostavili statutární zástupci anebo jejich pověření zástupci.

Návrh programu pléna (schválen správní radou 30. 10. 2014):

Jednání pléna obecně prospěšné společnosti:
1) Doplnění a schválení programu
2) Jmenování zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise
3) Zpráva o přípravě standardizace a zpracování strategie na roky 2014-2020
4) Volba členů orgánů o.p.s. (správní a dozorčí rady)
5) Ustavení místního partnerství Přemyslovské střední Čechy

Jednání pléna místního partnerství:
1) Doplnění a schválení programu
2) Jmenování ověřovatelů zápisu a mandátové komise
3) Schválení jednacího řádu pléna místního partnerství (MP)
4) Volba orgánů MP (správní rady, dozorčí rady a výběrové komise)
5) Různé

Prosíme, potvrďte svou účast na e-mail info@premyslovci.cz.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí