Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PRV - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

SEZNAM VYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Výzva 1/2018
Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 6 000 000 Kč
Pořadí Žadatel Název projektu  NUTS 5 (obec)  Celkové způsobilé výdaje Dotace Bodů 
1. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Sklad vlhkého kukuřičného zrna 27407730 Vraný 5000000 Kč 2500000 Kč 96,00
2. Jiří Hulcr Modernizace strojního vybavení 41952651 Vraný 1990000 Kč 995000 Kč 86,80
3. Jaroslav Teiml Nákup strojního vybavení 06814336 Hobšovice 1000000 Kč 600000 Kč 79,40
4. David Holík Nákup zemědělského traktoru 06769713 Zákolany 1000000 Kč 600000 Kč 77,80
5. František Volgner Traktor pro práci v ovocném sadu 48706795 Hobšovice 1090000 Kč 545000 Kč 71,60
6. AGRA Řisuty s.r.o. Výstavba linky pro úpravu osiv 48953229 Ledce 5000000 Kč 760000 Kč 63,40
FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 8 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení výkonu nové výrobní linky 46348581 Slaný 3300000 Kč 1650000Kč 89,50
2. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Obnova a doplnění technologie chlazení a pasterizace mléka pro prodej třetím osobám 27407730 Vraný 5000000 Kč 2500000 Kč 71,60
FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 6 000 000 Kč
1. EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o. Zvýšení kvality ubytovacích služeb v ubytovně Blahotice 46348581 Slaný 1055000 Kč 369250 Kč 85,50
2. MgA. Kateřina Woláková Zřízení velvarské perníkárny PerníKáča 68577249 Velvary  995000 Kč 447750 Kč 70,00
3. Jana Holíková Oprava střechy na jezdecké hale 62556371 Zákolany   500000 Kč 225000 Kč 64,20
4. Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. Dílčí rekonstrukce agroubytovny v Kobylníkách 27407730 Vraný 5000000 Kč 1750000 Kč 64,20
5. Jiří Jankásek Výstavba jezdecké haly v obci Kvíc 64747956 Slaný 4980000 Kč 2241000 Kč 63,40

Výzva 1/2017

Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

FICHE 2 - Investice do zemědělských podniků - alokace 7 000 000 Kč

Pořadí

Žadatel

Název projektu

NUTS 5 (obec)

Celkové způsobilé výdaje

Dotace

Bodů (%)

1.-2.

Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.

Strojní vybavení pro rostlinnou výrobu

27407730

Vraný

5 000 000,00Kč

1 200 000,00Kč

98

1.-2.

Václav Novák

Pořízení zemědělské techniky pro rostlinnou a živočišnou výrobu

62979671

Vraný

5 000 000,00Kč

1 350 000,00Kč

98

 3.

Pavel Novák

Pořízení zemědělské techniky

40028071

Jarpice

5 000 000,00Kč

2 200 000,00Kč

90

 4.

AGROS Vraný, družstvo vlastníků

Nákup zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu

00103632

Vraný

4 800 000,00Kč

1 600 000,00Kč

79

FICHE 3 - Podpora zpracovatelů - alokace 7 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rozšíření kapacity linky na výrobu ovocných tyčinek

46348581

Slaný

2 900 000,00Kč

1 450 000,00Kč

100

FICHE 4 - Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu - alokace 4 000 000 Kč

 1.

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.

Rekonstrukce vytápění ubytovacího zařízení v Blahoticích

46348581

Slaný

 450 000,00 Kč

 157 500,00 Kč

71

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí