Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

OPZ - Schválené žádosti - Období 2014 - 2020

Přehled schválených žádostí z výzev č. 1-4/2016 OPZ/CLLD Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

výzva / číslo

název

žadatel

realizace

  1. způs. výdaje Kč

1/1

Pracovník knihovny a infocentra

Město Buštěhrad

1.9.2017-31.8.2020

1 447 200,00

1/2

Chceme práci

Obec Zákolany

1.9.2017-31.8.2020

1 877 905,00

1/8

Lepší budoucnost – komunitní podpora řešení strukturální nezaměstnanosti v obci Lichoceves

Obec Lichoceves

1.9.2017-31.8.2017

1 810 000,00

2/1

NADOSAH_terénní programy v Libušíně

Člověk v tísni, o.p.s.

1.1.2018-31.12.2020

1 931 768,40

4/1

Příměstské tábory Města Slaný

Město Slaný

1.7.2017-31.8.2018

486 875,00

 

Žadatel Člověk v tísni, o.p.s. žádost stáhl z důvodu ohrožení splnění cíle (vlastník objektu změnil záměr).

Administrace žádosti obce Lichoceves byla ukončena z důvodu nedoplnění potřebných podkladů pro vystavení Právního aktu v termínu k tomu určeném.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí