Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Semináře pro žadatele OP Zaměstnanost

V pátek 20. října budou vyhlášeny čtyři výzvy OP Zaměstnanost a všechny potřebné dokumenty se objeví zde. 
Od 23. října do 8. prosince (do 12:00) bude možné podávat žádosti do systému MS2014+.

Pro žadatele jsou připraveny semináře:

ve středu 15. listopadu 2017 od 9.00

a ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00

vždy v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, první patro.

Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

Jarda Huk

Semináře pro žadatele z výzvy PRV

Dovolujeme si Vás informovat o konání seminářů pro žadatele z připravované výzvy Programu rozvoje venkova (zemědělce, zpracovatele, výrobce krmiv a potravin, poskytovatele ubytovacích služeb a malé pivovary), které se uskuteční 31. 10. a 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

Jarda Huk

Výzva MŠMT pro MŠ a ZŠ

MŠMT vyhlásilo novou výzvu v programu 133310 na podporu kapacit ZŠ a MŠ. Výzva je však určena pouze pro podporu:

  1. základních škol zřizovaných obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání

  2. základních škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí pouze s 1. stupněm nebo plně organizovaných včetně těch základních škol pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně mateřské a základní školy umístěné v jedné budově

  3. mateřských škol zřizovaných dobrovolnými svazky obcí

Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

Seminář pro MŠ v ORP Slaný

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro pedagogy Mateřských škol v ORP Slaný, který se uskuteční 20. 10. 2017 ve Slaném. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

Vážení starostové a starostky, vážení ředitelé a ředitelky,

Středočeský kraj zřídil jako svou příspěvkovou organizaci Středočeské inovační centrum (SIC, najdete na https://s-ic.cz/cs/ ), jehož úkolem je mj. připravovat podklady pro Program rozvoje kraje na následující období. Vedení kraje požádalo středočeské místní akční skupiny, aby ve svém území pomohly se sběrem potřebných dat. Dotazník, který SIC připravil, jsme rozdělili na část pro starosty a část pro školy (zvlášť pro ředitele základních a mateřských škol) a prosíme vás o jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky posílejte nám, nikoli na Středočeský kraj nebo na SIC.

Děkujeme.

Jaroslav Huk a Jaroslava Saifrtová

Žádosti IROP předány k závěrečnému ověření způsobilosti

Osm vybraných žádostí z našich výzev Integrovaného regionálního operačního programu bylo 27. července odesláno na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které provádí tzv. závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ). Na tuto poslední kontrolu má CRR podle pravidel vyhrazeno 30 pracovních dní. Je to kontrola důkladná, při níž je sledován jak náš postup jakožto vyhlašovatelů výzvy, tak všechny náležitosti žádostí včetně kritérií, která jsme do výzev zařadit nesměli. Po skončení ZOZ  by nemělo už nic bránit vydání právního aktu.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí