Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

20. 6. 2019 kancelář uzavřena

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 bude kancelář Přemyslovských středních Čech o.p.s. z provozních důvodů uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Do výzev IROP bylo podáno osm žádostí

Jen osm žádostí se do poledne 10. 6. sešlo ke čtyřem vyhlášeným výzvám IROP: tři byly podány do výzvy 10 (Bezpečná doprava III), dvě do výzvy 11 (Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení III) a tři do výzvy 13 (Územní plánování I). Alokace ve výzvách ve všech případech stačila, i když ve výzvě č. 10 velmi těsně. Následovat bude kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti (žadatelé mají dvě možnosti oprav nejvýše do 5 dnů) a poté věcné hodnocení projektů.

Jarda Huk

Otevřeny čtyři nové výzvy IROP

Dnes, 10. května, byl zahájen příjem žádostí do čtyř otevřených výzev CLLD/IROP:

Výzva č. 10 – bezpečnostní opatření v dopravě a cyklostezky
Výzva č. 11 – základní, mateřské školy a neformální vzdělávání
Výzva č. 12 – podpora IZS (jen v ORP Černošice a Kladno)
Výzva č. 13 – územní a regulační plány a územní studie

Ukončení příjmu žádostí nastane 10. června 2019 ve 12.00.
Veškeré podklady pro výzvy najdete zde.

Semináře k výzvám se uskuteční v úterý 21. května a v úterý 28. května, vždy od 13 hodin v naší kanceláři. Možné a vhodné jsou samozřejmě individuální konzultace.

Jarda Huk

Středočeský kraj spolufinancuje projekty na základní školy, vodovody a kanalizace

Středočeský kraj vyhlásil od 1. dubna příjem žádostí na dotace ze Středočeského intervenčního fondu. Středočeská dotace slouží jako spolufinancování projektů, které byly podpořeny z:

  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MMR, Podpora obcí do 3000 obyvatel, školní budovy
  • MMR, Podpora obcí od 3 do 10 tisíc obyvatel, sportovní infrastruktura
  • MF, podprogram 298213, na základní školy v okolí velkých měst
  • MŠMT, program 133330, na ZŠ zřízené obcemi a DSO
  • MZe, program 129302 a 129303, vodovody a kanalizace
  • OPŽP, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • MŽP, Výzva č. 8/2018, zlepšení čištění povrchových vod

Žádosti je možné podávat do 31. července 2019 (spolufinancování dotací MMR), resp. do 3. května 2019 (spolufinancování ostatních dotací). Podrobné informace naleznete zde.

Pozvánka na jednání pléna společnosti 16. 4. 2019

Vážení členové pléna místního partnerství a pléna společnosti, zveme vás na jednání pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy a pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy o.p.s., které se uskuteční dne 16. dubna 2019 od 17 hod ve Velvarech. Pozvánku s programem naleznete zde.

Grant Malý přemyslovský měšec 2019 - Seznam vybraných žádostí

Dne 26. března 2019 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2019. Celková přidělená částka činní 127 770 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2019 naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí