Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Křest publikace Začal to pan Karel Krohn...

Zveme vás na křest publikace o hasičích "Začal to pan Karel Krohn...", kterou jsme vydali ve spolupráci se sbory dobrovolných hasičů z našeho okolí.

Křest publikace proběhne na vernisáži putovní výstavy: Historické hasičské prapory a z historie velvarského sboru, která se koná 25. dubna 2014 od 18 hod. v sále  velvarského muzea.

Publikace je vydaná u příležitosti oslav 150. výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech, které proběhnou 24. května od 10 hod. na náměstí ve Velvarech.

Pozvánky na uvedené akce naleznete zde.

Přednáška SLAVNÍ RODÁCI Z JEMNICKÉHO MLÝNA

Dovolujeme si Vás pozvat na

přednášku SLAVNÍ RODÁCI Z JEMNICKÉHO MLÝNA,

Přednáška se bude konat v hostinci U Chlumčáka v neděli 6. dubna 2014 od 17 hodin.

Pozvánku naleznete zde

 

Schválené žádosti Malého Přemyslovského měšce 2014

28. 2. 2014 ve 12 hodin byl ukončen Malý Přemyslovský měšec 2014.

Bylo podáno celkem padesát jedna žádostí. Jedna žádost byla z důvodu nesplnění pravidel Malého Přemyslovského měšce 2014 vyřazena.

Požadované dotace na všechny projekty činí dohromady 232 574 Kč. Správní rada dne     11. 3. 2014 rozhodla o přidělení prostředků všech projektů.

Seznam schválených žádostí včetně výše uděleného grantu naleznete zde.

Malý Přemyslovský měšec 2014 – přijaté žádosti

V pátek 28. 2. 2014 ve 12 hodin se uzavřel Malý Přemyslovský měšec 2014 (MPM).

Tento grant je financován z vlastních zdrojů místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Do uzávěrky podali žadatelé celkem padesát jedna žádostí.

Seznam podaných žádostí naleznete zde .

Vyhlášení grantu Malý Přemyslovský měšec 2014

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 17. 2. 2014 Malý Přemyslovský měšec 2014.

Příjem žádostí bude probíhat od 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014 do 12 hod.

Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

Pravidla Malého Přemyslovského měšce pro rok 2014 a příslušné formuláře naleznete zde .

Přijďte s námi diskutovat...

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

zveme Vás na cyklus setkání zaměřených na tvorbu strategie rozvoje území pro budoucí období.
Podrobná pozvánka včetně rozpisu termínů a míst konání je uvedena zde, setkání se konají vždy v úterý a ve čtvrtek v období 14. – 30. 1. 2014.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail jaroslava.saifrtova@centrum.cz nejpozději den před konáním setkání. Setkání se mohou zúčastnit nejen starostové, ale i další členové zastupitelstva obce či pracovníci úřadu, kteří se zabývají danou problematikou.

Navrhované rozdělení je pouze informativní, pokud Vám bude vyhovovat jiný termín či místo, neváhejte se na něj přihlásit.

Srdečně Vás zveme!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí