Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Křest publikace "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2"

Ve čtvrtek 16. června 2016 byla v Malé galerii Vlastivědného muzea ve Slaném zahájena výstava věnující se nejen našim vydaným publikacím. Výstava je pro veřejnost zpřístupněna do 12. července 2016. Na vernisáži proběhl také křest v pořadí již deváté knížky s názvem "Příběhy kraje pod Slánskou horou 2".

Přehled dotací pro obce 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro obce v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

Přehled dotací pro NNO 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro nestátní neziskové organizace v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

Grant Malý přemyslovský měšec 2017 - Seznam vybraných žádostí

Dne 21. března 2017 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2017. Celková přidělená částka činní 126 644 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2017 naleznete zde.

Prezentace ze setkání starostů Úholičky 2015

ZDE naleznete prezentace ze Setkání starostů, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se konalo 8.12.2015 v Úholičkách.

Závěry Národní konference Venkov 2015

Přinášíme vám závěrečnou tiskovou zprávuzávěry Národní konference Venkov 2015, která se konala 12. a 13. listopadu 2015 ve Velehradě a v Modré. Hlavním tématem konference byla půda a pořadateli Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Celostátní síť pro venkov, Zlínský kraj a Národní síť Místních akčních skupin ČR. Poděkování za skvěle zvládnutou organizaci patří místním akčním skupinám ze Zlínského kraje.

Exkurze v obci Babice, Vesnici Zlínského kraje 2015 Exkurze v obci Babice, Vesnici Zlínského kraje 2015

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí