Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Vyhlášení grantu Malý Přemyslovský měšec 2014

Obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy otevírá dne 17. 2. 2014 Malý Přemyslovský měšec 2014.

Příjem žádostí bude probíhat od 24. 2. 2014 do 28. 2. 2014 do 12 hod.

Jedná se o grant na podporu projektů malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce.

Podporujeme nestátní neziskové organizace, církve, příspěvkové organizace obcí a obce v případě, že zaštiťují žadatele bez právní subjektivity (spolky žen, seniorů apod.).

Alokace pro letošní rok byla schválena ve výši 120 000,- Kč, výše podpory činí max. 80 % nákladů na projekt, max. však 5 000,- Kč. Každý žadatel může požádat pouze o podporu jednoho projektu.

Pravidla Malého Přemyslovského měšce pro rok 2014 a příslušné formuláře naleznete zde .

Přijďte s námi diskutovat...

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

zveme Vás na cyklus setkání zaměřených na tvorbu strategie rozvoje území pro budoucí období.
Podrobná pozvánka včetně rozpisu termínů a míst konání je uvedena zde, setkání se konají vždy v úterý a ve čtvrtek v období 14. – 30. 1. 2014.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail jaroslava.saifrtova@centrum.cz nejpozději den před konáním setkání. Setkání se mohou zúčastnit nejen starostové, ale i další členové zastupitelstva obce či pracovníci úřadu, kteří se zabývají danou problematikou.

Navrhované rozdělení je pouze informativní, pokud Vám bude vyhovovat jiný termín či místo, neváhejte se na něj přihlásit.

Srdečně Vás zveme!

Co zůstalo z vodních mlýnů

V pořadí již pátá publikace, kterou koncem roku vydala naše společnost za finanční podpory města Slaný, bude slavnostně pokřtěna v malé galerii slánského muzea ve čtvrtek 9. ledna 2014 v 16 hodin.

Publikace nese název Co zůstalo z vodních mlýnů, autorem textu je PaeDr. Irena Veverková (Okresní archiv Kladno, společnost Patria), fotografie pořídil slánský fotograf Pavel Vychodil.

Srdečně zveme všechny, koho zajímá historie prastarého mlynářského řemesla.

Setkání 2013

setkn_starost_2013.jpg17. prosince 2013 se konalo tradiční Setkání starostů, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů z území MAS Přemyslovské střední Čechy.

Místem setkání byla pro letošní rok školní jídelna základní školy ve Velvarech. Dámy z jídelny připravily a vyzdobily místnost tak, že ani vzdáleně nepřipomínala školní jídelnu, kterou si určitě všichni pamatujeme ze školy - žádné igelitové ubrusy a otlučené skleničky, ale nádherně prostřený stůl pro více než 70 účastníků, promítací plátno, v rohu rozsvícený stromeček...

Ale i přes slavnostní výzdobu nešlo o neformální setkání, účastníci se dozvěděli řadu informací, především zprávu o činnosti MAS za uplynulý rok a plán činnosti na rok 2014 a informace o zpracování strategie na další období a certifikaci MAS. Dále byl představen projekt spolupráce Učíme se filmem a přednesena stručná informace o rozbíhajícím se projektu meziobecní spolupráce.

Přínosná byla zejména prezentace Ing. Radima Sršně, viceprezidenta ELARD, o podpoře venkova z fondů EU po roce 2014. Vzhledem k množství informací přinášíme prezentaci ke stažení.

Pozvánka na setkání 2013

Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na Tradiční setkání starostů obcí, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se letos uskuteční 17. 12. 2013 od 16:00 ve školní jídelně Základní školy Velvary (ulice Školní 269, mapka zde). Parkování je možné v ulicích Sokolská, Petra Bezruče, Čechova.

Součástí setkání bude i Plénum společnosti.

Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si vyslechnout informace týkající se našeho území, budoucího programovacího období i neformálně pohovořit s kolegy.

Svou účast s nahlášením počtu účastníků prosím potvrďte do 10. 12. 2013 na e-mail info@premyslovci.cz.

Nebojte se! (Modlitba za domov 2013)

modlitba_2013.jpg4. listopadu se na Arcibiskupství pražském, v příjemném prostředí sálu kardinála Berana, již počtvrté konala konference v rámci Modlitby za domov 2013, tentokrát pod názvem Nebojte se!

Tuto konferenci skvěle zorganizovala MAS Říčansko v čele s Lídou Třeštíkovou ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR. Letošní konference byla pojata jako moderovaná diskuze, moderátorem byl Daniel Kvasnička, zakladatel MAS Říčansko a kazatel Církve Bratrské, který celou dobu dobře mířenými otázkami udržoval diskuzi v chodu a posluchače v pozornosti.

Program byl rozdělen do čtyř bloků. V prvním bloku se obecně diskutovalo o úloze MAS a církví jako organizací zprostředkujících komunikaci mezi jednotlivými subjekty působícími v území. Dále se diskutující zaměřili na vztah měst a obcí k řešení sociálních otázek. Po přestávce vystoupili se svými příspěvky zástupci z neziskového sektoru, ze společností zabývajících se zdravotnictvím nebo péčí o bezdomovce. Závěr patřil médiím a jejich úloze ve společnosti.

Celá konference se nesla ve svižném tempu, za což je třeba poděkovat moderátorovi konference, který byl velmi dobře na jednotlivé hosty připraven.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí