Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Přehled dotací pro obce 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro obce v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

Přehled dotací pro NNO 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo přehled dotací pro nestátní neziskové organizace v období 2014 - 2020. Více informací naleznete na stránkách MMR ČR. Publikaci, která vám pomůže zorientovat se v nabídce programů, naleznete zde.

Grant Malý přemyslovský měšec 2017 - Seznam vybraných žádostí

Dne 21. března 2017 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2017. Celková přidělená částka činní 126 644 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2017 naleznete zde.

Prezentace ze setkání starostů Úholičky 2015

ZDE naleznete prezentace ze Setkání starostů, členů MAS, zástupců neziskovek, zemědělců a podnikatelů, které se konalo 8.12.2015 v Úholičkách.

Závěry Národní konference Venkov 2015

Přinášíme vám závěrečnou tiskovou zprávuzávěry Národní konference Venkov 2015, která se konala 12. a 13. listopadu 2015 ve Velehradě a v Modré. Hlavním tématem konference byla půda a pořadateli Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Státní zemědělský intervenční fond, Celostátní síť pro venkov, Zlínský kraj a Národní síť Místních akčních skupin ČR. Poděkování za skvěle zvládnutou organizaci patří místním akčním skupinám ze Zlínského kraje.

Exkurze v obci Babice, Vesnici Zlínského kraje 2015 Exkurze v obci Babice, Vesnici Zlínského kraje 2015

Prošli jsme standardizací Místních akčních skupin a pracujeme na strategii

Už jsme se delší dobu neozvali, výzvy nevyhlašujeme, nové knížky nevycházejí, nepořádáme ani semináře a nepíše se o nás. Co se děje ve Wilsonově 599?
Kdybyste k nám přišli, zjistíte, že jsme se probourali do sousední místnosti. Přibrali jsme třetí prostor, protože dokumentů přibývá a archivační povinnost je většinou deset let.
Na počátku května jsme konečně prošli standardizací. Konečně – ale zřejmě jako jedna z prvních MAS, ne-li vůbec první. Žádost jsme podali 25. listopadu 2014, ale lhůty „druhé strany" jsou krapet delší. A dvakrát jsme museli mírně upravovat statut společnosti.
Úspěšně jsme také dorazili hlavní práci na projektu Svazu měst a obcí Meziobecní spolupráce, někteří starostové z vás byli také na setkání 16. dubna v Grandu. Projekt bude nakonec užitečný i nám, tedy MAS, protože na školskou část navážeme tím, že budeme pro nastávající OPVVV zpracovávat tzv. Místní akční plány, v našem případě opět pro ORP Slaný.
Vyhlásili jsme a vyhodnotili Malý přemyslovský měšec a podělili vybrané žadatele částkou celkem 127 300 Kč.
Máme za sebou pár seminářů k operačním programům, jejichž definitivní podoba je právě v těchto dnech schvalována Evropskou komisí a na podzim se dočkáme prvních výzev.
A tak pracujeme na strategii. Stále napůl bez not, protože Evropskou komisí nebyly dosud schváleny pro nás důležité programy, a stále ani úplně nevíme, kolik dostaneme peněz na provoz i na projekty. To závisí především totiž na tom, kolik MAS projde standardizací. A tímto sítem se prochází velmi, velmi pomalu.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí