Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Grant Malý přemyslovský měšec 2018 – Seznam vybraných žádostí

Dne 27. března 2018 odsouhlasila Správní rada výběr žádostí z grantu Malý přemyslovský měšec 2018. Celková přidělená částka činní 123 445 Kč. Seznam vybraných žádostí MPM 2018 naleznete zde.

Šablony II.

Řídící orgán OPVVV vyhlásil dne 28. února 2018 výzvu č. 02_18_063 pro mateřské a základní školy, umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání jako jsou střediska volného času, školní družiny a školní kluby. Cílem výzvy je podpořit tyto subjekty formou projektů zjednodušeného vykazování. Celý text výzvy s přílohami a pravidly naleznete zde.

S Šablonami II. žadatelům rádi pomůžeme stejně tak, jako tomu bylo v minulém období. Neváhejte se na nás obrátit.

Štěpánka Fišerová

Schválena nová výzva PRV

Regionální odbor SZIF nám schválil znění výzvy PRV 1/2018.

Výzva bude oficiálně vyhlášena 19. 1. 2018, příjem žádostí bude zahájen 22. 1. 2018 a ukončen 23. 2. 2018 ve 12.00 hodin. Vypsány jsou všechny čtyři fiche stejně jako v loňské výzvě.
Semináře pro žadatele uspořádáme v naší kanceláři 31. 1. od 13 hodin a 7. 2. od 15 hodin. Žadatelé se mohou hlásit na konzultace samozřejmě i mimo tyto termíny. Pravidla 19.2.1, která jsou pro nás závazná, a také všechny podklady k výzvě a fichím najdete zde.

Jarda Huk

Druhá změna strategie prošla

Řídící orgán IROP nám schválil druhou změnu strategie CLLD. Jejím obsahem je hlavně to, že obce, zřizující JPO III v ORP Kladno a Černošice budou mít možnost žádat už nejen na vybavení hasičů, ale taky na rekonstrukce nebo výstavbu hasičských stanic. Kromě této změny byla ve strategii aktualizována úvodní kapitola (partneři, území, obce, atd.) a zcela vyměněna kapitola Implementace, která v původní verzi už byla v rozporu se skutečností. SCLLD po změně č. 2 najdete na webu pod Území, lidé, strategie / Strategické dokumenty.

Jarda Huk

Příjem žádostí do výzev OPZ 1-4/2017 ukončen

V pátek 8. prosince se v pravé poledne uzavřel příjem žádostí do čtyř výzev Operačního programu Zaměstnanost. Bylo podáno osm žádostí s celkovými způsobilými výdaji přes 10 milionů korun. Jejich přehled najdete na tomto webu pod Období 2014 / OPZ / Podané žádosti. V následujících dnech bude provedena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a poté budou „přijatelné“ žádosti postoupeny expertům k posudku pro věcné hodnocení.

Jarda Huk

Pozvánka - Medová vůně Vánoc na zámku v Kolči

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na akci Medová vůně Vánoc. Součástí akce bude zdobení perníčků, prohlídka expozice muzea včelařství, advetní trhy s domácími výrobky a dobrotami apod. Pozvánku s programem naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí