Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Co se děje

Vážení starostové a starostky, vážení ředitelé a ředitelky,

Středočeský kraj zřídil jako svou příspěvkovou organizaci Středočeské inovační centrum (SIC, najdete na https://s-ic.cz/cs/ ), jehož úkolem je mj. připravovat podklady pro Program rozvoje kraje na následující období. Vedení kraje požádalo středočeské místní akční skupiny, aby ve svém území pomohly se sběrem potřebných dat. Dotazník, který SIC připravil, jsme rozdělili na část pro starosty a část pro školy (zvlášť pro ředitele základních a mateřských škol) a prosíme vás o jeho vyplnění. Vyplněné dotazníky posílejte nám, nikoli na Středočeský kraj nebo na SIC.

Děkujeme.

Jaroslav Huk a Jaroslava Saifrtová

Žádosti IROP předány k závěrečnému ověření způsobilosti

Osm vybraných žádostí z našich výzev Integrovaného regionálního operačního programu bylo 27. července odesláno na Centrum pro regionální rozvoj ČR, které provádí tzv. závěrečné ověření způsobilosti (ZOZ). Na tuto poslední kontrolu má CRR podle pravidel vyhrazeno 30 pracovních dní. Je to kontrola důkladná, při níž je sledován jak náš postup jakožto vyhlašovatelů výzvy, tak všechny náležitosti žádostí včetně kritérií, která jsme do výzev zařadit nesměli. Po skončení ZOZ  by nemělo už nic bránit vydání právního aktu.

Jarda Huk

Projekty OPZ předány k závěrečnému ověření způsobilosti

Pět projektů z našich prvních výzev Operačního programu Zaměstnanost, které splnily podmínky věcného hodnocení (s výhradou), bylo 22. května 2017 předáno řídícímu orgánu OPZ, který provede závěrečné ověření způsobilosti. Žadatelé v něm opraví výhrady z věcného hodnocení a na konci procesu bude k žádostem vydán právní akt.

Jarda Huk

Výzvy IROP uzavřeny, ve hře je třicet miliónů

V pátek 19. května v pravé poledne vypršel termín pro podání žádostí do prvních čtyř výzev Integrovaného regionální operačního programu. Žádostí bylo podáno v řádném termínu devět a jejich seznam najdete v sekci http://www.premyslovci.cz/obdobi-2014-2020/irop-integrovany-regionalni-operacni-program/irop-vyzvy. Žadatelé se docela dobře vešli do alokací pro jednotlivé výzvy, celkem požadují zhruba 30 milionů korun. V následujících dnech provedeme kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí a někteří žadatelé od nás určitě dostanou depeši se žádostí o doplnění nebo opravy.

Jarda Huk

Výzva OPZ 1/2016 modifikována

Ve spolupráci s řídícím orgánem OP Zaměstnanost jsme provedli nejdříve změnu programového rámce OP Zaměstnanost a poté modifikaci výzvy č. 1/2016 Řešení lokální nezaměstnanosti. Modifikovanou výzvu najdete na tomto webu (období 2014-2020/OPZ / OPZ výzvy).

Úprava výzvy č. 1/2016 spočívá v tom, že jsme zvýšili alokaci na 5 200 000 Kč, aby bylo možné podpořit všechny tři žádosti, které úspěšně prošly věcným hodnocením.

Schválení výběru projektů provede ve čtvrtek 18. května správní rada místního partnerství.

Jarda Huk

Vyhlášeny čtyři výzvy IROP

Dnes byly vyhlášeny čtyři výzvy IROP:

Výzva 1 - Bezpečná doprava
Výzva 2 - Sociální začleňování a služby
Výzva 3 - Obnova kulturního dědictví
Výzva 4 - Infrastruktura pro vzdělávání

Příjem žádostí od 3. 4. 2017 do 19. 5. 2017 do 12hod. Podrobnější informace naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí