Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

Místní akční plán ORP Slaný

První jednání ředitelů škol a zřizovatelů v ORP Slaný k Místním akčním plánům vzdělávání se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna 2016.  Pozvánku s programem naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí