Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

LEADER 2007 - 2013

MAS Přemyslovské střední Čechy bude předávat zkušenosti

Naše MAS spolupracuje se třemi původně nepodpořenými MAS, které byly v letošním roce schváleny k podpoře z opatření III.4.1. v Programu rozvoje venkova 2007-2013. Název tohoto opatření zní "Získávání dovedností, animace a provádění", čili jde o to, aby si tyto MAS vyzkoušely, jak probíhá administrace programu, a připravily si strategii na roky 2014-2020.

Číst dál...

Příjem žádostí o dotaci v 11. výzvě / 19. kole PRV LEADER ukončen

Dne 23. dubna 2013 ve 12 hodin byl ukončen příjem žádostí o dotaci v 11. výzvě / 19. kole PRV LEADER. Do Fichí č. 1, 2 a 3 bylo podáno celkem 50 žádostí o dotaci. Požadovaná částka dotace činí celkem 12,3 mil Kč, celkové náklady téměř 16 mil. Kč.

Seznam podaných žádostí.

Výběrová komise bude zasedat v úterý 21. května 2013.

Vyhlášení 11. výzvy v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci PRV / LEADER

Od 1. dubna 2013 Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy o.p.s. vyhlašuje 11. výzvu v rámci 19. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD), Osa IV Leader, Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie.

Příjem Žádostí o dotaci proběhne od pondělí 8. do úterý 23. dubna 2013 do 12 hodin na kontaktní adrese Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Wilsonova 599, Slaný (naproti divadlu, 1. patro).

Školení žadatelů se uskuteční dne 2. dubna 2013 od 16 hod. a 9. dubna 2013 od 17 hod. v sídle o.p.s. Svou účast na školení prosím hlaste na info@premyslovci.cz. Termín 2. dubna 2013 je již obsazen!

Konzultace budou probíhat do 18. dubna 2013, následující dny jsou určeny pouze pro příjem žádostí!

Pro jednotlivé Fiche byl schválena následující alokace:
Fiche č. 1: Obnova a rozvoj vesnic - 2 100 000,- Kč
Fiche č. 2: Občanské vybavení a služby - 1 600 000,- Kč
Fiche č. 3: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - 1 850 000,- Kč
Fiche č. 4: Podpora cestovního ruchu - 640 000,- Kč
Fiche č. 5: Podpora cestovního ruchu - turistika - 300 000,- Kč

Pro podání žádosti v 19. kole jsou Vám k dispozici tyto dokumenty (uveřejněny jsou rovněž v rubrice Ke stažení):
Výzva pro příjem žádostí o dotaci pro 19. kolo (11. výzva MAS)
Fiche č. 1
Fiche č. 2
Fiche č. 3
Fiche č. 4
Fiche č. 5
Žádost o dotaci 19. kolo (11. výzva MAS)
Pravidla pro poskytování dotace pro opatření IV.1.2. od 18. kola
Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. od 18. kola
Instruktážní list pro vyplňování žádosti o dotaci
Pravidla výběru projektů

Hodnocení výběrové komise MAS

Výběrová komise dne 19. 2. 2013  vybrala v rámci 10. výzvy příjmu žádostí o dotaci (18. kola PRV/LEADER) celkem 23 projektů k podpoře. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí