Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Hodnocení výběrové komise MAS

Výběrová komise dne 19. 2. 2013  vybrala v rámci 10. výzvy příjmu žádostí o dotaci (18. kola PRV/LEADER) celkem 23 projektů k podpoře. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí