Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

MAS Přemyslovské střední Čechy bude předávat zkušenosti

Naše MAS spolupracuje se třemi původně nepodpořenými MAS, které byly v letošním roce schváleny k podpoře z opatření III.4.1. v Programu rozvoje venkova 2007-2013. Název tohoto opatření zní "Získávání dovedností, animace a provádění", čili jde o to, aby si tyto MAS vyzkoušely, jak probíhá administrace programu, a připravily si strategii na roky 2014-2020.

Přemyslovské střední Čechy se staly jejich koučem. Koučující MAS může být ta MAS, která je podpořena a která v letech 2010 a 2011 dosáhla v hodnocení stupně A nebo B. A další podmínkou samozřejmě je, že o její koučink projeví nepodpořené MAS zájem. Nás oslovily tyto MAS - VODŇANSKÁ RYBA, MAS Českomoravské pomezí, o.p.s. a MAS MOST Vysočiny, o.p.s. Vzhledem k tomu, že se všemi těmito MAS jsme již dříve spolupracovali, ať už při přípravě zatím nerealizovaného projektu spolupráce Metoda LEADER Budoucnost venkova, nebo při jiných setkáních MAS, rádi jsme jejich nabídku přijali.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí