Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci - 19. kolo / 11. výzva MAS

Zveme žadatele na Seminář pro úspěšné žadatele o dotaci z 19. kola / 11. výzvy MAS, který se uskuteční ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 16 hodin v kanceláři MAS Přemyslovské střední Čechy, Wilsonova 599, Slaný.

Žádáme Vás o potvrzení účasti do 3. 9. 2013 na e-mail info@premyslovci.cz.

Na semináři se dozvíte, jak postupovat při výběrovém řízení, realizaci projektu, hlášení změn apod. Účast je důležitá pro úspěšnou realizaci včetně jeho proplacení.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí