Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovské listy červen 2009

Nové číslo Přemyslovských listů červen 2009 k nahlédnutí ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí