Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Svolání valné hromady Přemyslovské střední Čechy, z.s.p.o.

SPR svým usnesením číslo 4-2/11 ze dne 14.2.2011 svolává VALNOU HROMADU zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské Střední Čechy na čtvrtek 10.3.2011 od 17:00 hod. do sídla Evangelické církve metodistické ve Slaném, Vepřkově ulici číslo 1087, tzv. "Husův dům".

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí