Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.

4. výzva 2010 - projekty

V rámci 4. výzvy 2010 bylo přijato celkem 20 projektů. Částka za celkové výdaje všech přijatých projektů je cca 17.500.000 Kč, požadovaná dotace je cca 13.000.000 Kč.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí