Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seminář k výzvám CLLD z OP Zaměstnanost

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k výzvám CLLD č. 1 - 4 z Operačního programu Zaměstnanost. Pozvánku s programen naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí