Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzvy - Operační program Zaměstnanost

Vážení přátelé,

dnešním dnem byly pro žadatele otevřeny první čtyři výzvy nového období do Operačního programu Zaměstnanost. Všechny podrobnosti naleznete zde. 

Příjem žádostí potrvá do 28. 2. 2017. Pro žadatele připravujeme dva semináře, na obsah výzev a na systém MS2014+, v němž se žádosti podávají. Termíny včas zveřejníme.

Jarka Saifrtová

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí