Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

4. výzva MAS / 9. kolo PRV

4. výzva / 9. kolo

Žadatel:

Institut pro záchranu památek, o.s.

Název projektu:

Obnova střechy objektu Poustka č. p. 8 v areálu Křížovnické rezidence v Tursku

Vyčerpaná výše dotace:

897,6 tis. Kč

 

4. výzva / 9. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Slaný

Název projektu:

Stavební obnova kostela sv. Petra a Pavla v Hořešovicích

Vyčerpaná výše dotace:

442,8 tis. Kč

 

4. výzva / 9. kolo

Žadatel:

Římskokatolická farnost Roztoky u Prahy

Název projektu:

Obnova kostela sv. Bartoloměje v Libčicích – oprava střechy lodi kostela

Vyčerpaná výše dotace:

897,1 tis. Kč

2527 libice p6160010

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí