Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

10. výzva MAS / 18. kolo PRV

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Jedomělice

Název projektu:

Úprava veřejného prostranství s čekárnou v obci Jedomělice

Vyčerpaná výše dotace:

80,4 tis. Kč

7 37

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Tuřany

Název projektu:

Obnova místních komunikací v centru obce

Vyčerpaná výše dotace:

305,2 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Plchov

Název projektu:

Úprava veřejného prostranství pro volnočasové aktivity

Vyčerpaná výše dotace:

167,0 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Městys Vraný

Název projektu:

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Vraném

Vyčerpaná výše dotace:

260,3 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí