Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

SPOLEČNĚ O REGIONU - únor 2011

miniatura_workshopy.jpgPřemyslovské střední Čechy pořádají v období od konce listopadu 2010 do února 2011 sérii setkání k aktualizaci strategického plánu Leader. Setkání budou zaměřena na různé oblasti života a rozvoje území, ve kterém zájmové sdružení působí. Základní informace obsahuje přehled lednových a únorových setkání, podrobněji se můžete o cílech, oblastech a zaměřeních jednotlivých setkání dočíst v tiskové zprávě


Těšíme se na Vaši účast!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí