Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 30. března 2016 výzvu č. 02_16_021 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) v prioritní ose 3 OP VVV. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 30. března 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: do vyčerpání alokace nejpozději do 9. 12. 2016. Podrobnější informace naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí