Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Programy pro poskytnutí dotací z fondů Středočeského kraje pro rok 2016

Středočeský kraj vyhlásil podmínky pro poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje z těchto Středočeských fondů:
- Středočeský Fond rozvoje obcí a měst
- Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
- Středočeský Fond vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence
- Středočeský Fond kultury a obnovy památek
- Středočeský Fond cestovního ruchu
- Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství
- Středočeský Fond podpory malého a středního podnikání
- Středočeský Povodňový fond
- Středočeský Humanitární fond


Žádosti o příspěvek z ostatních fondů bude možné podávat od 14. ledna 2016 od 9:00 do 1. února 2016 do 16:00. Lhůta pro podávání žádostí pro tematické zadání Odstraňování povodňových škod na obecním majetku je stanovena do 16. prosince 2016 do 14:00.

Podrobnosti k jednotlivým programům naleznete v odkazu k jednotlivým názvům fondů.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí