Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ČLENY ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ

Sdělení předsedy Správní a programové rady Jaroslava Huka ohledně  postupu změny právní formy Přemyslovců ze zájmového sdružení právnických osob na obecně prospěšnou společnost dle doporučení  právního odboru Centrálního pracoviště SZIF naleznete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí