Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Varhany znějící pokračují

Přemyslovské střední Čechy o.p.s., tentokrát ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko o.p.s., připravují další ročník varhanního festivalu Varhany znějící. Koncerty, z nichž tři budou na našem území (dva ve Slaném a jeden ve Velvarech), a Putování za varhanami se uskuteční v tradičním termínu, tedy v první polovině září. Podrobnosti o mezinárodním varhanním festivalu Varhany znějící 2018 najdete zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí