Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Varhany se v roce 2014 rozezní na Slánsku a Sedlčansku

„Někde dlouhou dobu žijeme a neuvědomujeme si, jaké hodnoty tu máme. Setkávání lidí, posílení lokální identity a uvědomění si vlastních kořenů, znovuobjevení a zachování významných varhan v regionu, to je hlavní myšlenkou projektu dvou středočeských MAS, Přemyslovské střední Čechy o.p.s. a MAS Sedlčansko, o.p.s. Festival prostřednictvím série exkurzí a koncertů představí zajímavé nástroje v obou regionech. Cílem je podnítit zájem veřejnosti o jejich záchranu, neboť v rámci projektu se podaří restaurování pouze dvou z nich. A samozřejmě i zprostředkovat nezapomenutelný kulturní zážitek, neboť rok 2014, stejně jako všechny roky, jejichž letopočet končí na čtyřku, je Rokem české hudby.“

latest jordans | Nike Air Max

Počáteční přípravy projektuTakto je uveden projekt spolupráce, který jsme spolu s MAS Sedlčansko podali v rámci 19. kola příjmu žádostí z PRV.

Projekt jsme připravovali společně s partnery - městem Slaný, obcí Petrovice a římskokatolickými farnostmi v našich územích - již od loňského roku. V případě, že úspěšně projdeme schvalovacím procesem, bude realizace zahájena na konci letošního roku. Vyvrcholením bude série varhanních koncertů a putování za varhany na území Přemyslovských středních Čech a Sedlčanska, které se uskuteční v září 2014.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí