Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Učíme se filmem míří do finále.

Od dubna do června 2014 postupně proběhly odborně zaměřené semináře, ve kterých jsme dále rozvíjeli nápady a postřehy, které zazněly v zimních diskusích širší veřejnosti.

Nike Sneakers | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys e Velvarech se 24. dubna sešli zájemci o tématiku veřejného prostoru na venkově. Tentokrát se „lektorského žezla“ chopil PhDr. Ivan Rynda, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie UK. Z pohledu sociálního ekologa se zaměřil na problém suburbanizace a také na zásady, chyby a příklady při práci ve venkovském prostoru. Film Zelená pro Colorado nás inspiroval k diskusi, jaký vliv může mít venkovská komunita na globální úrovni a že malé krůčky mohou vést k velkým změnám.

O čtrnáct dní později přivítal prostor Galerie U Korychů účastníky semináře Prostupnost venkovské krajiny. Lektorka ing. Kateřina Zímová z Katedry biotechnických úprav krajiny ČZÚ účastníky opět se zaujetím provedla programem, vybrala zajímavé filmy a dokonce jedno filmové překvapení. Její výklad inspiroval k bohaté diskusi, zejména na téma pozemkových úprav. Podrobněji jsme se zaměřili na vývoj prostupnosti krajiny v posledních desetiletích. Probírali jsme rovněž problematiku dotací a jejich vliv na utváření krajiny.

Téma Samospráva na venkově bylo diskutováno na semináři v sídle občanského sdružení Harvest Films v Tursku.  Lektorské role se opět zhostil Ing. Jiří Dušek PhD., prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj na Vysoké škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Tentokrát se zaměřil na paradoxy regionálního rozvoje venkova a zejména v oblasti zemědělství, regionálního rozvoje, meziobecní spolupráce, rovněž se věnoval informačním paradoxům a paradoxům vymezování venkova. Účastníci mimo jiné zhlédli film Libochovičky sobě, který se promítal na mnoha seminářích nejen na našem území a stal se tak neoficiálním „hitem“. Nás může těšit, že tento filmový příklad dobré praxe k nám nepřišel z dalekých zemí, ale pochází přímo z našeho regionu.

Ekonomika na venkově je téma, které prostupuje všechna ostatní témata. V době přípravy Přemyslovských listů se seminář teprve připravoval. Odborného lektorování se ujal Mgr. Tomáš Tožička, odborník na regionální rozvoj, pracuje pro EDUCON, který se zabývá přenosem know-how, technickou asistencí a rozvojovým vzděláváním. Problematice regionálního rozvoje se věnuje od roku 1996. Seminář se zaměřil na základní pilíře lokální ekonomiky v jejich historii, shrnutí zkušeností a postupů. Dalším tématem je řešení otázek „Jak nastartovat rozvoj?“ a „Co dělat?“ a zejména rozbor předpokladů a hledání možností jejich řešení.

Na všech seminářích se rozvinula bohatá diskuse na každé z probíraných témat. Předávání zkušeností a diskutování problémů je příprava k jejich postupnému řešení. Do budoucna bude užitečné dát diskusím další prostor a zaměřit se na uspořádání „burzy nápadů a zkušeností“. V rámci projektu bude shrnutí výsledků diskusí ze seminářů prezentováno na závěrečném jednodenním filmovém festivalu v Českém Brodě v sobotu 20. září 2014. Kromě toho tam můžete zhlédnout dokumentární filmy, které zazněly na seminářích a rovněž i filmy na které se nedostalo, ale které Vás mohou rovněž inspirovat!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí