Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Strategie CLLD obnova země knížat a králů 2

O průběhu realizace SCLLD mají její nositelé povinnost informovat řídící orgán každého půl roku. Zprávy o realizaci Intergrované Strategie najdete zde.

latest Nike release | adidas

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí