Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Připravujeme sérii setkání se starosty

Období 2014-2020 se sice protáhne nejméně do roku 2023, ale zároveň již začaly přípravy na nové období 2021-2027. Před zpracováním a podáním nové strategie musíme znovu projít tzv. standardizací. Její součástí je také vymezení území potvrzené podpisy starostů jednotlivých obcí. K tomu, abychom urychlili pořizování těchto podpisů a zároveň získali podněty pro sepisování nové strategie, jsme připravili devět „regionálních“ setkání se starosty obcí.

Uskuteční se:
19. 5. a 21. 5. 2020 od 17 hodin ve Slaném (v naší kanceláři)
26. 5. 2020 od 17 hodin v Lidicích (obecní úřad)
28. 5. 2020 od 15 hodin ve Smečně (městský úřad)
2. 6. 2020 od 17 hodin ve Zlonicích (úřad městyse)
4. 6. 2020 od 16.30 ve Velvarech (městský úřad)
9. 6. 2020 od 17 hodin v Zákolanech (obecní úřad)
11. 6. 2020 od 17 hodin ve Velkých Přílepech (galerie nad restaurací U Korychů)
16. 6. 2020 od 17 hodin v Hořešovicích (obecní úřad)

Žádost o standardizaci chceme podat do poloviny roku, na ni pak naváže zpracování nové strategie, kterou by mělo schválit plénum místního partnerství v září 2020.

Jarda Huk

Mysneakers | retro 10 fusion red jordans women White Barely Volt Sapphire Fire Pink CJ1641-100 Release Date - SBD

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí