Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

10. výzva MAS / 18. kolo PRV

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Základní škola Kvílice, okres Kladno

Název projektu:

Rekonstrukce oken pavilonu druhého stupně Základní školy Kvílice, okres Kladno

Vyčerpaná výše dotace:

322,3 tis. Kč

ZS Kvilice 18. kolo 1 ZS Kvilice 18. kolo 2

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Základní škola Tuřany, okres Kladno

Název projektu:

Modernizace podlahy v tělocvičně

Vyčerpaná výše dotace:

140,5 tis. Kč

ZS Turany 18. kolo

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

TJ SOKOL Klobuky

Název projektu:

Výměna oken na budově TJ Sokol Klobuky čp. 128

Vyčerpaná výše dotace:

297,4 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Slatina

Název projektu:

Dětské hřiště ve Slatině

Vyčerpaná výše dotace:

223,2 tis. Kč

 

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Tělovýchovná jednota Sokol Jedomělice

Název projektu:

TJ Sokol Jedomělice – Rekonstrukce sokolovny III. část

Vyčerpaná výše dotace:

184,9 tis. Kč

Sokol Jedomelice 18.kolo 1 Sokol Jedomelice 18. kolo 2

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Obec Třebusice

Název projektu:

Výstavba altánu a plochy pro tenisový stůl, nákup sport. prvků

Vyčerpaná výše dotace:

176,4 tis. Kč

Trebusice 18. kolo 1 Trebusice 18. kolo 2

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Tělovýchovná jednota Sokol Vraný

Název projektu:

Zastřešení sportovně kulturního areálu ve Vraném

Vyčerpaná výše dotace:

351,0 tis. Kč

Sokol Vrany 18. kolo

10. výzva / 18. kolo

Žadatel:

Tělocvičná Jednota Sokol Malíkovice

Název projektu:

Oprava střechy sokolovny TJ Sokol Malíkovice

Vyčerpaná výše dotace:

335,0 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí