Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

9. výzva MAS / 16. kolo PRV

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Nelahozeves

Název projektu:

Centrum volnočasových aktivit – přízemí čp. 313 v Nelahozevsi

Vyčerpaná výše dotace:

571,8 tis. Kč

 

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Vrbičany

Název projektu:

Rekonstrukce budovy bývalé školy na obecní úřad

Vyčerpaná výše dotace:

723,3 tis. Kč

rekonstrukce budovy koly vrbiany na o 16. kolo 4 1 rekonstrukce budovy koly vrbiany na o 16. kolo 2 1

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Tělovýchovná jednota Sokol Jedomělice

Název projektu:

T. J. Sokol Jedomělice – rekonstrukce sokolovny 2. část

Vyčerpaná výše dotace:

193,8 tis. Kč

sokolovna jedomlice 16. kolo 1

9. výzva / 16. kolo

Žadatel:

Obec Slatina

Název projektu:

Rekonstrukce budovy obecního úřadu

Vyčerpaná výše dotace:

344,3 tis. Kč

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí