Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Hodnocení výběrové komise MAS

Výběrová komise dne 21. 5. 2013 vybrala v rámci 11. výzvy k příjmu žádostí o dotaci (19. kola PRV/LEADER) celkem 31 projektů k podpoře z hodnocených 49 projektů. Vybrané žádosti budou předány k zaregistrování na SZIF. O výsledcích hodnocení budou žadatelé rovněž informování poštou.

Děkujeme výběrové komisi za odvedenou práci a vybraným uchazečům gratulujeme.

Seznam VYBRANÝCH a NEVYBRANÝCH žádostí.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí