Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Seznam zakladatelů o.p.s. je uzavřen

Vážení kolegové,
správní rada Přemyslovské střední Čechy o.p.s. uzavřela včera seznam nových zakladatelů obecně prospěšné společnosti. Tento seznam obsahuje 21 subjektů, které se přihlásily do 31. 5. 2011, a stal se přílohou statutu naší společnosti (doplněný a mírně upravený statut najdete na webu v rubrice Ke stažení / o.p.s., tamtéž najdete i zápis ze včerejšího jednání).
Tento seznam zakladatelů o.p.s. bude aktualizován vždy k 1. lednu každého roku. Noví zakladatelé vstupují do o.p.s. s vkladem 1000 korun.
Správní rada schválila také Aktualizaci Strategického plánu LEADER na roky 2011-2013 jako podklad pro jednání pléna.
Jednání pléna, jehož členy je 21 nových zakladatelů a již přijatí partneři, svolala na úterý 14. června 2011 na 17 hodin do sídla Evangelické církve metodistické, Vepřkova 1087, Slaný.
Aktualizovaný SPL musíme předat na SZIF do 30. června 2011.
 
Jaroslav Huk, předseda správní rady

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí