Projekt ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PřeDivO

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí