Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

PřeDivO

PřeDivO´12

Přijďte se podívat na letošní PřeDivO do Zlonic a Hospozína.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí