Projekt Učíme se filmem míří do finále.

Od dubna do června 2014 postupně proběhly odborně zaměřené semináře, ve kterých jsme dále rozvíjeli nápady a postřehy, které zazněly v zimních diskusích širší veřejnosti.

Nike Sneakers | adidas NMD R1 FX6794 FX6795 Release Date - nmd legion ink goat costume ideas for boys e Velvarech se 24. dubna sešli zájemci o tématiku veřejného prostoru na venkově. Tentokrát se „lektorského žezla“ chopil PhDr. Ivan Rynda, vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie UK. Z pohledu sociálního ekologa se zaměřil na problém suburbanizace a také na zásady, chyby a příklady při práci ve venkovském prostoru. Film Zelená pro Colorado nás inspiroval k diskusi, jaký vliv může mít venkovská komunita na globální úrovni a že malé krůčky mohou vést k velkým změnám.

O čtrnáct dní později přivítal prostor Galerie U Korychů účastníky semináře Prostupnost venkovské krajiny. Lektorka ing. Kateřina Zímová z Katedry biotechnických úprav krajiny ČZÚ účastníky opět se zaujetím provedla programem, vybrala zajímavé filmy a dokonce jedno filmové překvapení. Její výklad inspiroval k bohaté diskusi, zejména na téma pozemkových úprav. Podrobněji jsme se zaměřili na vývoj prostupnosti krajiny v posledních desetiletích. Probírali jsme rovněž problematiku dotací a jejich vliv na utváření krajiny.

Téma Samospráva na venkově bylo diskutováno na semináři v sídle občanského sdružení Harvest Films v Tursku.  Lektorské role se opět zhostil Ing. Jiří Dušek PhD., prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj na Vysoké škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Tentokrát se zaměřil na paradoxy regionálního rozvoje venkova a zejména v oblasti zemědělství, regionálního rozvoje, meziobecní spolupráce, rovněž se věnoval informačním paradoxům a paradoxům vymezování venkova. Účastníci mimo jiné zhlédli film Libochovičky sobě, který se promítal na mnoha seminářích nejen na našem území a stal se tak neoficiálním „hitem“. Nás může těšit, že tento filmový příklad dobré praxe k nám nepřišel z dalekých zemí, ale pochází přímo z našeho regionu.

Ekonomika na venkově je téma, které prostupuje všechna ostatní témata. V době přípravy Přemyslovských listů se seminář teprve připravoval. Odborného lektorování se ujal Mgr. Tomáš Tožička, odborník na regionální rozvoj, pracuje pro EDUCON, který se zabývá přenosem know-how, technickou asistencí a rozvojovým vzděláváním. Problematice regionálního rozvoje se věnuje od roku 1996. Seminář se zaměřil na základní pilíře lokální ekonomiky v jejich historii, shrnutí zkušeností a postupů. Dalším tématem je řešení otázek „Jak nastartovat rozvoj?“ a „Co dělat?“ a zejména rozbor předpokladů a hledání možností jejich řešení.

Na všech seminářích se rozvinula bohatá diskuse na každé z probíraných témat. Předávání zkušeností a diskutování problémů je příprava k jejich postupnému řešení. Do budoucna bude užitečné dát diskusím další prostor a zaměřit se na uspořádání „burzy nápadů a zkušeností“. V rámci projektu bude shrnutí výsledků diskusí ze seminářů prezentováno na závěrečném jednodenním filmovém festivalu v Českém Brodě v sobotu 20. září 2014. Kromě toho tam můžete zhlédnout dokumentární filmy, které zazněly na seminářích a rovněž i filmy na které se nedostalo, ale které Vás mohou rovněž inspirovat!