Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Má vlast 2010

Dovolujeme si upozornit na slavnostní setkání krajů na Vyšehradě "Má vlast 2010", které proběhne ve dnech 1. až 9. května 2010 v Praze na Vyšehradě. Zahrnuje  výstavu a 1. května slavnostní zahájení s kulturním programem a ochutnávkou místních specialit. Smyslem akce je ocenit kvalitní proměny veřejných prostranství a podnítit obyvatele ke zvelebování zanedbaných míst.

Program dne zahájí v 10 hodin Smetanův Vyšehrad a ukončí Vltava, symfonické básně z cyklu Má vlast. Zazní koncerty v parku a v chrámu sv. Petra a Pavla, vystoupí divadélko Řešeto a další.

Více informací naleznete na www.aefcz.org.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí