Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Pozvánka na Říp

setkan.jpg

Letos už potřetí se okolí bájné hory Říp stane místem, kde se chtějí potkat a povzbudit ti, kteří si stále uchovávají touhu neproletět životem jako osamělý meteorit, který krátce zazáří a v nejlepším případě neublíží. Není jich málo, ale protože na ně nemíří kamery a nesvítí světla ramp, vypadá to, že snad i vymírají. Setkání s mottem „Být solí země“, při němž si členové Místních akčních skupin, tj. společenství dobrovolníků, kteří se spojili pro uvedení nějaké konkrétní aktivity do života, budou hledat svého duchovního patrona v řadách křesťanských církví, by mělo alespoň všechny zúčastněné osvobodit od pocitu osamělé partyzánské jednotky. Objevit v proudu moderovaných i neformálních rozhovorů, hudby, divadla a modliteb pod Řípem i na jeho vrcholu neviditelný řetězec lidí dobré vůle nemusí být jen snem pro ty, kdo překonají strach z podzimní sychravosti a přijedou hledat povzbuzení ze společné cesty a úžasných zážitků těch, co příslovečnou díru do světa hloubí nadějí, vírou a láskou.

Přijďte na Říp 28. října 2009 společně se modlit a setkat s křesťany z různých církevních tradic! Modlitební a biblické pásmo v rotundě sv. Jiří doprovodí vystoupení divadel a hudebních skupin, dětské hry a tržiště církevních organizací v areálu Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích pod Řípem. Ekumenická Modlitba za domov se uskuteční odpoledne v krabčickém kostele, živý přenos odvysílá Česká televize na ČT2.

Bližší informace k programu, dopravě a organizaci najdete na stránkách www.modlitbazadomov.cz

Kontakt: Ekumenická rada církví, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271742326, www.ekumenickarada.cz

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí