Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Příspěvky do Přemyslovských listů

Vážení přátelé, 

právě chystáme vydání dalších Přemyslovských listů, tentokráte posledních v tomto roce. Žádáme Vás tedy o spolupráci a zaslání příspěvků datovaných od začátku prosince do února 2012. Měli by mít podobu článků či pozvánek na různé např. kulturní či sporotvní akce konané ve Vaší obci.

Příspěvky zasílejte do 10. listopadu 2011.

Děkujeme! 

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí