Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Zájmové sdružení skončilo, nyní jsme o.p.s.

Vážení přátelé,
 
v úterý 19.4. se naposledy sešla valná hromada zájmového sdružení právnických osob Přemyslovské střední Čechy, toto zájmové sdružení zrušila bez likvidace a potvrdila, že jeho právním nástupcem je Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Jeho novými zakladateli (původní zakladatel, zájmové sdružení, zanikl) se stanou členové z.s.p.o., pokud o to projeví zájem.
 
Pro vás, kteří budete žádat o podporu z programu LEADER či jiného dotačního titulu, anebo budete s námi spolupracovat při pořádání různých akcí, se nemění skoro nic. Najdete nás stále na stejné adrese a setkáte se se stejnými lidmi. A snad budete spokojeni aspoň stejně jako doposud.
 
Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí