Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Valná hromada - poděkování všem, kteří přišli

Vážení kolegové, členové zájmového sdružení,


Včerejší repríza pokusu o valnou hromadu byla podstatně úspěšnější než premiéra. Sešlo se 22 hlasů, takže jednání valné hromady mohlo zdárně proběhnout a schválit všechny důležité body programu. Od včerejší valné hromady můžeme tedy počítat s 10 milióny na projekty v roce 2011, a již záhy, od 3. 1. do 31. 1. budete mít příležitost podávat své záměry do 6. výzvy (první výzvy v roce 2011). Valná hromada také jednomyslně schválila zakládací listinu Přemyslovské střední Čechy, o.p.s., jako právního nástupce současného zájmového sdružení. Zakládací listinu jsem za asistence notářky podepsal a následovat budou právní kroky k registraci o.p.s.
Díky všem, kteří na včerejší valnou hromadu dorazili, anebo za sebe vyslali na základě plné moci své zástupce, a přispěli tak k důležitým rozhodnutím, která jsme přijali.
Všem účastníkům včerejšího a jednání a samozřejmě i všem ostatním členům našeho sdružení přeju za sebe i za své kolegy z našeho zázemí a správní a programové rady hezké Vánoce a závěr letošního, pro Přemyslovce snad úspěšného roku.

 

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí