Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Předání modernizované hasičské zbrojnice

Dne 22.10. se ve Velvarech uskutečnilo slavnostní předání nově zmodernizované hasičské zbrojnice. Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR. Zde si můžete o této akci přečíst více a shlédnout fotografie.

Ve Velvarech se v pátek 22.října uskutečnila malá slavnost. Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s MAS Přemyslovské střední Čechy, která zprostředkovala dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, ukončil II.etapu modernizace Hasičské zbrojnice. Za účasti našich zástupců, starostky města Jitky Linhartové a mnoha hostů se uskutečnilo předání stavby hasičskému sboru a zároveň její představení přítomným. Za orgány požární ochrany se zúčastnili náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Miloš Hladík, starosta okresního sdružení hasičů v Kladně  Oldřich Zuska a členové místního sboru. Tento projekt je výjimečný i tím, že dodavatelé stavby byli vybráni v našem regionu, ba dokonce přímo z Velvar.
Hasičská zbrojnice - pohled zepředuHasičská zbrojnice - pohled zezadu  

 

 

 

 

 

 

 

Budova hasičské zbrojnice pochází z roku 1954 a v několika etapách byla postupně rekonstruována. Modernizace současné hasičské zbrojnice probíhala ve dvou etapách od loňského roku a celkové skutečně vynaložené náklady stavby činily 1.528 tis. Kč. Město obdrželo dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 1.074 tis. Kč a zbytek ve výši 454 tis. Kč uhradilo město Velvary ze svého rozpočtu. Předmětem modernizace byla výměna oken a dveří, oprava vstupního schodiště, výměna prvků sociálního zařízení, výměna výjezdových vrat, zateplení fasády hlavní budovy a přední části garáží, oprava požární věže a nová fasáda na většině plochy budovy. Na pomocných pracích odpracovali členové hasičského sboru přes 800 brigádnických hodin a přispěli tak k výsledku, kterým je moderní budova, která splňuje všechny požadavky pro výjezdovou hasičskou jednotku, zájmovou činnost občanského sdružení a pro práci s mládeží.

Hasičská zbrojnice - pohled zepředuHosté a členové velvarského sboru
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velvarští dobrovolní hasiči, kteří jsou nejstarším českým dobrovolným hasičským sborem, se přítomným pochlubili svým zázemím, dále novým sborovým praporem, který si pořídili v letošním roce a historickou hasičskou technikou, o kterou se zájmem pečují. Starosta sboru František Saifrt připomněl letošní úspěchy sboru, zážitky ze zásahů i z účasti na letošních povodních v libereckém kraji. Do dalších let plánují hasiči další stavební svépomocné úpravy budovy a především se pokusí získat modernější hasičské vozidlo za stávající ojetou starší techniku. To je obtížný úkol v současné době, která ekonomicky nenahrává tomuto záměru. O pomoc byl požádán právě přítomný zástupce Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, který činnost velvarských hasičů velice ocenil.

Hosté na slavnostním předání

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí