Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

2. výzva k podávání žádostí

Dne 12. ledna 2009 vypsána 2. výzva k podávání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova/LEADER/Osa IV.1.2/realizace místní rozvojové strategie a je zařazena v sekci ke stažení. Zde si můžete stahnout i příslušné znění Fichí č. 1,2,3,4 a další dokumenty.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí