Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Aktualizovaný ceník služeb

Dne 16.12. byl s okamžitou účinností schválen Valnou hromadou MAS Přemyslovské střední Čechy doplněný ceník služeb. Ke stažení zde.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí