Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Společně o regionu - leden 2011

miniatura_workshopy.jpgPřemyslovské střední Čechy pořádají v období od konce listopadu 2010 do února 2011 sérii setkání k aktualizaci strategického plánu Leader. Setkání budou zaměřena na různé oblasti života a rozvoje území, ve kterém zájmové sdružení působí. Základní informace obsahuje přehled lednových setkání, podrobněji se můžete o cílech, oblastech a zaměřeních jednotlivých setkání dočíst v tiskové zprávě.

Dne 25.ledna 2011 Vás zveme do našeho sídla ve Wilsonově ulici č.599 ve Slaném na tato setkání:

9:00 - 11:00 hod.     Setkání spolků a neziskových organizací

13:00 - 15:00 hod.    Regionální setkání měst a obcí Slánska

16:00 - 18:00 hod.    Setkání podnikatelů a živnostníků

Těšíme se na Vaši účast!

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí