Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Přemyslovské listy listopad 2009

Nové číslo Přemyslovských listů listopad 2009 k prohlédnutí ZDE

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí