Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Filtr
 • Pozvání na přednášku "Zdravý selský rozum pro dobu informační"

  Jménem týmu projektu Přemyslovci pomáhají 2023 si vás dovoluji pozvat na přednášku, kterou pořádáme ve spolupráci s městem Buštěhrad. Je určena nejen pro naše terénní pracovnice, ale i pro širokou veřejnost, především z řad seniorů, kteří jsou dezinformačními kampaněmi vysloveně ohroženi. Jste srdečně zváni. Plakát naleznete zde.

  PhDr. Lucie Wittlichová

 • Po první výzvě OP TAK zůstala více než polovina naší alokace

  Do první výzvy OP TAK bylo podáno sedm žádostí. Celkový souhrn požadavků všech sedmi podnikatelů jsou necelé tři miliony korun, takže zhruba čtyři miliony korun zůstávají na druhou výzvu. Vyhlásíme ji s menším odstupem po vyhodnocení této výzvy, pravděpodobně počátkem roku 2024.

  Jarda Huk

 • Národní plán obnovy – další šance pro brownfieldy

  Města a obce mají velký zájem o dotace na regeneraci brownfieldů. Do programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ v rámci Národního plánu obnovy (NPO, komponenta 2.8 Revitalizace se starou stavební zátěží) se přihlásil rekordní počet projektů. Celkem bylo přijato 35 projektů z celé České republiky, což je asi čtyřikrát víc než v poslední výzvě předchozího programu. Podpořit lze nově i multifunkční projekty a výstavbu obecních bytů. Obce a města, které nevyužily v rámci NPO stávající výzvu programu pro „podnikatelské využití brownfieldů“ mají stále ještě  možnost připravit žádosti o dotace do dalších dvou chystaných výzev pro programy pro regeneraci „specifických brownfieldů“ a pro „nepodnikatelské využití brownfieldů“. Ohledně konzultací se zájemci mohou obrátit na Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje (tel.: 257 280 375, MT: 725 397 428) nebo zde na webovém odkazu.

 • Prostředky na IROP 2021-2027 rozděleny

  Správní rada místního partnerství rozdělila peníze, které máme k dispozici na období 2021-2027 na podporu projektů podaných do výzev IROP. Rozdělit mohla zatím jen 70 % z celkové alokace pro naši MAS cca 90,3 mil. Kč, zbytek (tedy asi 27 mil. Kč), dostaneme až v roce 2026, pokud budeme zdárně čerpat.

  Museli jsme peníze rozdělit už nyní, abychom mohli podat v systému ISKP21+ žádost o schválení programového rámce, byť neznáme v jednotlivých oblastech ještě přesně podmínky pro žadatele. To se týká především veřejných prostranství, kde je otázkou, zda bude platit nesmyslný půlmilionový limit způsobilých výdajů na jeden projekt. Jak je těch cca 63,2 mil. Kč rozděleno?

  Po 13 milionech do dopravy (chodníky, cyklostezky), kultury (památky, muzea, vybrané knihovny), pro hasiče (technika, nádrže, vybavení, stanice) a do vzdělávání (ZŠ a MŠ), pět milionů na veřejná prostranství a zbytek, asi 6,2 mil. Kč, na sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.
  V nejbližší době podáme ke schválení programový rámec, abychom, po vyhlášení příslušných „nadřazených“ výzev IROP, mohli vyhlásit naše výzvy.

  Jarda Huk

 • Pozvánka na přednášku Dany Šimkové

  Srdečně vás zveme na přednášku Dany Šimkové na téma "Život Marie Terezie", která se konná v Řisutech, a to sobotu 15. 10. 2022 od 15 hod ve Staročeské hospodě. Plakát naleznete zde.

 • Pozvánka na 22. ročník Hubertovy jízdy

  Dovolujeme si vás pozvat na již 22. ročník tradiční Hubertovy jízdy, kterou pořádá Jezdecké centrum Údolí Bakovského potoka z.s. v Drchkově v sobotu 15.října 2022.Plakát s podrobnějšími informacemi naleznete zde.

 • Přednáška Doc. Ing. Romana Pavely, Ph.D.

  Obec Libovice a Přemyslovské střední Čechy o. p. s. vás srdečně zvou na přednášku Doc. Ing. Romana Pavely, Ph.D., která se uskuteční 8.10. v 17 h v Libohospoděna téma „Přírodní přípravky na ochranu rostlin a využití rostlin v léčitelství“.Podrobnější informace naleznete zde.

 • Podpora rozvoje regionů 2022

  Dovolujeme si vás tímto informovat, že byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.Podrobné informace naleznete zde.

  Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
  Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.září 2022
  Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

  Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

  Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)

  Pro obce s 3001 až 10 000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákl adů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč)

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu
 • Podpora rozvoje regionů 2022

  Dovolujeme si vás tímto informovat, že byla vyhlášena dotační výzva k příjmu žádostí do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.Podrobné informace naleznete zde.

  Ukončení příjmu žádostí: 17. prosince 2021
  Nejzazší termín zahájení realizace akce: 30.září 2022
  Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. prosince 2023

  Pro obce do 3000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu

  Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku - dotace až do výše 80% uznatelných nákladů (min. 100 tis. Kč, max. 2 mil. Kč)

  Pro obce s 3001 až 10 000 obyvatel jsou vyhlášeny následující dotační tituly:

  Podpora obnovy místních komunikací – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč)
  Podpora obnovy sportovní infrastruktury – dotace až do výše 70% uznatelných nákl adů (min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč)
  Rekonstrukce a přestavba veřejných budov – dotace až do výše 70% uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč)

  Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu.

  • Kulturní domy
  • Budovy se sídlem obecních úřadů,
  • Knihovny
  • Multifunkční domy
  • Školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), vč. prostor pro družinu a školní jídelnu
 • MMR vyhlásilo program pro obce

  MMR spustilo 12.10.2020 příjem žádostí do Programu obnovy a rozvoje venkova 2021. Uzávěrka příjmu žádostí je 21.12.2020. Alokace výzvy je cca 2,5 miliardy korun pro obce do 3000 obyvatel, pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel 420 milionů korun. Obce do 3000 obyvatel mohou žádat mj. na veřejné budovy, komunikace a mosty, školní hřiště a tělocvičny. Větší obce na místní komunikace a hřiště. Limit způsobilých výdajů je podle oblasti podpory 2-10 mil. Kč. Výše dotace pro obce do 3000 obyvatel je 80 %, pro větší obce 70 %. Podmínkou podání žádosti je mj. doložit projekt, rozpočet, potřebný stavební doklad, soulad se strategickým plánem obce. Zvýhodněny jsou menší obce, menší projekty, projekty s ekologickým zaměřením. Podrobnosti najdete zde.

  Best jordan Sneakers | Nike Air Force 1 '07 3 Low White/University Blue For Sale , Idae 2021
 • Kancelář funguje, ale omezeně

  Nebyli jsme zavřeni ani jsme nezavřeli. Ale máme trochu omezený provoz, střídáme se ve službě. Máte-li nějaké podněty, pište na info@premyslovci.cz, případně telefonujte a dohodneme schůzku.

  Jarda Huk

  jordan Sneakers | Jordan Brand Shirts Shirt to Match
 • Seminář pro obce, DSO a MAS

  Seminář pro obce, DSO a MAS se uskuteční 14. listopadu 2019, pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

  jordan Sneakers | On Sale:Nike Air Force 1 Mid Just Do It BQ6474-100 , Idae 2021
 • Do výzev IROP/CLLD bylo podáno šest žádostí

  Do výzev č. 14, 15 a 16 bylo v řádném termínu, do poledne 24. října, podáno celkem šest žádostí. Pouze po jedné žádosti je ve výzvách č. 14 (komunitní centra) a č. 15 (národní kulturní památky), čtyři žádosti se utkají ve výzvě č. 16 (školy), alokace postačí nejvýše na dvě z nich. Ihned po svátcích bude zahájena kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí. Přehled podaných žádostí naleznete zde.

  Jarda Huk

  Best jordan Sneakers | New 2021 Air Jordan 1 Mid SE "Particle Beige" DD2224-200
 • Pozvánka na jednání pléna společnosti 5. listopadu 2019

  Vážení členové a partneři, dovolujeme si vás pozvat na jednání pléna společnosti, které se uskuteční 5. 11. 2019 ve Velvarech. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

  Těšíme se na viděnou!

 • Jednání pléna společnosti

  Dne 8.11.2018 od 17:00 hod se ve Velvarech uskuteční jednání pléna společnosti. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Všechny úspěšné projekty z OPZ mají šanci

  Ve čtvrtek 25.10. skončil příjem žádostí do dvou vyhlášených výzev OP Zaměstnanost. Byl podán jeden projekt na příměstské tábory a sedm žádostí na řešení lokální nezaměstnanosti. Seznam přijatých žádostí najdete zde. Alokace pro výzvu 1/2018 byla výrazně překročena, ale všechny úspěšné žádosti mají šanci na podporu dosáhnout. MAS, které úspěšně čerpají, mohou dostat totiž „přidáno“, pokud budou mít připravené projekty. Nyní proběhne kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti, a pak budou žádosti postoupeny expertům, jejichž posudek je podkladem pro naši hodnotící komisi.

  Jarda Huk

 • Do výzev IROP podáno 15 žádostí

  V pondělí 15. října 2018 se v poledne uzavřel systém pro příjem žádostí do pěti vyhlášených výzev IROP č. 5-9. Zaregistrováno je celkem 15 projektů s celkovou požadovanou dotací asi 45 milionů korun. Jejich přehled najdete zde.
  S výjimkou výzvy č. 5 všude postačuje alokace určená pro výzvu. Následovat bude kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí a počátkem listopadu se sejde hodnotící komise.

  Jarda Huk

 • Pozvánka na jednání pléna společnosti a pléna místního partnerství

  Vážení členové a partneři společnosti,
  dne 14. 11. 2017 od 17:00 hod se koná jednání pléna společnosti Přemyslovské střední Čechy a pléna místního partnerství MAS Přemyslovské střední Čechy. Pozvánku s podrobným programem a místem konání naleznete zde.

 • Pozvánka na koncert ve Zlonicích

  Dovolujeme si Vás pozvat na koncert ve zlonickém Chrámu Nanebevzetí Panny Marie, který se koná v sobotu 4. listopadu od 17hod. Plakát s podrobnějším programem naleznete zde.

 • Semináře pro žadatele k připravované výzvě PRV

  Zveme všechny zájemce o podporu z řad zemědělců, zpracovatelů zemědělských produktů, výrobců potravin a krmiv, poskytovatelů ubytovacích služeb a malých pivovarů na semináře, které se k připravované výzvě CLLD/Programu rozvoje venkova 2/2017 konají v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599 v úterý 31. 10. 2017 a v úterý 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin. Pozvánky s programem naleznete zde.

  Budeme vás informovat o možnostech podpory z jednotlivých fichí a o sepsání žádosti a dalším postupu v administraci projektu.

  Jaroslava Saifrtová

 • Semináře pro žadatele OP Zaměstnanost

  V pátek 20. října byly vyhlášeny čtyři výzvy OP Zaměstnanost a všechny potřebné dokumenty naleznete zde. 
  Od 23. října do 8. prosince (do 12:00) bude možné podávat žádosti do systému MS2014+.

  Pro žadatele je připraven seminář ve středu 29. listopadu 2017 od 13.00v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599, první patro.

  Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

  Jarda Huk

 • Semináře pro žadatele z výzvy PRV

  Dovolujeme si Vás informovat o konání seminářů pro žadatele z připravované výzvy Programu rozvoje venkova (zemědělce, zpracovatele, výrobce krmiv a potravin, poskytovatele ubytovacích služeb a malé pivovary), které se uskuteční 31. 10. a 7. 11. 2017, vždy od 15 hodin v naší kanceláři ve Slaném, Wilsonova 599. Zájemci se mohou hlásit na email: info@premyslovci.cz

  Jarda Huk

 • Seminář pro MŠ v ORP Slaný

  Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro pedagogy Mateřských škol v ORP Slaný, který se uskuteční 20. 10. 2017 ve Slaném. Pozvánku s podrobným programem naleznete zde.

 • Podzimní koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích

  Srdečně Vás zveme na Podzimní koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích.

  Koncert se uskuteční v neděli 18. října 2015 od 10:15 (po skončení mše svaté).

  Účinkující: Flétnový soubor Zlonice, sólisté Základní umělecké školy Zlonice a Barbora Štruplová (varhany)

  Vstup volný.
  Varhany ve Zlonicích byly restaurovány v rámci projektu spolupráce (PRV / LEADER, opatření IV.2.1a) Varhany znějící 2014, reg. č. 13/019/4210a/120/000035. 

   

 • MŽP - Vyhlášení programu na podporu projektů NNO pro rok 2016

  Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje program na podporu projektů NNO - podprogram na podporu projektů NNO působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2016.

  V rámci podprogramu budou podporovány výhradně neinvestiční projekty nestátních neziskových organizací.
  Doba realizace podpořených projektů je ohraničena rokem 2016.

  Minimální výše podpory je 30.000,- Kč, maximální výše podpory je 200.000,- Kč na jeden projekt, jedna organizace může podat maximálně 2 projekty.

  Podporovaná témata:
  1 - Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů (kromě monitoringu a mapování)
  2 - Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území (kromě monitoringu a mapování)
  3 - Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu)
  4 - Ochrana geologického dědictví
  5 - Aktivity vedoucí ke zlepšování životního prostředí obyvatel měst a obcí
  6 - Zavádění environmentálně odpovědné spotřeby na komunální úrovni
  7 - Environmentálně šetrný turistický ruch mimo CHKO a NP
  8 - Adaptační opatření na změnu klimatu na místní i národní úrovni
  9 - Vzdělávací programy pro děti a mládež a děti předškolního věku
  10 - Poskytování informací o životním prostředí

  Uzávěrka příjmu žádostí je 21.10.2015 ve 12:00 hodin.

  Další podrobnosti podprogramu a formulář žádosti naleznete zde.

   

 • Dotace pro nestátní neziskové organizace 2016

  Ministerstvo pro místní rozvoj ozbamujeoblasti podpory k podání žádosti o dotaci pro rok 2016 pro následující:

  1. Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb: Podpora správné aplikace bezbariérové vyhlášky, zejména spoluprací se stavebními úřady. Iniciování řešení nebezpečných míst a iniciování odstraňování architektonických bariér. Zpracovávání a poskytování metodických informací pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace o bezbariérovém prostředí.

  2. Metodická podpora poradenství v oblasti bydlení: Podpora aktivit zaměřených na zvyšování odborné kvalifikace v oblasti bydlení pro pracovníky organizací poskytující poradenství v oblasti bydlení (školení, semináře, odborné supervize, apod.).

  3. Udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovniPodpora aktivit posilující udržitelný rozvoj zaměřený na podporu šetrných forem cestovního ruchu na celostátní úrovni.

  4. Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí:Systémové či jednorázové aktivity s přidanou hodnotou, podporující regionální rozvoj, kde bude prokazatelný pozitivní dopad na široký (měřitelný) okruh aktérů regionálního rozvoje. Podporovány naopak nebudoučinnosti spojené s provozem NNO, ani aktivity, které mohou být nebo jsou podpořeny z jiných zdrojů (členských příspěvků Evropských strukturálních a investičních fondů apod.).

  5. Podpora činnosti Horské služby ČR

  Podpořeny budou pouze žádosti o dotace na projekty z výše uvedených oblastí podpory a zároveň spadající do působnosti ministerstva.
   
  Žadatelem o státní dotacise mohou stát tyto nestátní neziskové organizace se sídlem v České republice: spolek, obecně prospěšná společnost, zájmové sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy. Dotace má neinvestiční charakter.

  Žadatel podává žádost o dotaci elektronickyv aplikaci DIS ZAD na adrese http://www3.mmr.cz/zad, která bude otevřena pro podávání žádostí od 8.9.2015 do 30.10.2015.

  Podrobnosti k programu a podání žádosti naleznete zde.

 • Příspěvky do Přemyslovských listů

  Vážení přátelé, 

  právě chystáme vydání dalších Přemyslovských listů, tentokráte posledních v tomto roce. Žádáme Vás tedy o spolupráci a zaslání příspěvků datovaných od začátku prosince do února 2012. Měli by mít podobu článků či pozvánek na různé např. kulturní či sporotvní akce konané ve Vaší obci.

  Příspěvky zasílejte do 10. listopadu 2011.

  Děkujeme! 

   

 • Seminář Památková péče v praxi

  logo_na_web.jpg

  Vážení přátelé,

  nyní Vám nabízíme možnost navštívit další z našich seminářů s názvem Památková péče v praxi. Tento se bude konat v přízemí Vlastivědného muzea ve Slaném v úterý 18.10.2011 od 16. hodiny. Více informací obdržíte na uvedených kontaktech MAS či v tomto letáku .

  Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 • Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám bylo pro rok 2011 přerušeno

  Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí přerušují od konce října přijímání žádostí o dotace v rámci programu Zelená úsporám. Hlavním důvodem je výrazný nárůst počtu žádostí v posledních měsících. Nyní je nutné překontrolovat správnost všech údajů u dosud podaných žádostí a upřesnit sumu disponibilních prostředků. Žadatelé mohou podávat své žádosti ještě do 29. října 2010. Podle posledních údajů SFŽP je již podáno přes 50 tisíc žádostí zahrnujících přibližně 200 tisíc domácností.   

  07.02.2011- Ministerstvo životního prostředí upřesňuje informace zpravodajského portálu Aktuálně.cz, který uvádí, že program Zelená úsporám je pro rok 2011 uzavřen a nebude již přijímat žádné nové žádosti.

  „Nejdřív musíme vyřídit žádosti, které již byly podány a na které jsou peníze. Neumím v tuto chvíli říct, jaká konkrétní suma to je, protože stále není několik tisíc žádostí vyhodnoceno. Teprve potom budeme vědět, kolik reálný deficit je," upřesňuje ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

  Ministerstvo životního prostředí vyhodnotí zbytek podaných žádostí. Během následujících 3-4 týdnů pak bude možné určit, zda dojde ke krácení dotace a pokud ano, tak o kolik. Informace o uzavření programu jsou v současné době předčasné.

  Podrobnosti na www.zelenausporam.cz.

 • Modlitba za domov 2010

  28.10.2010 můžete již po čtvrté navštívit ekumenické shromáždění na Řípu. Program setkání naleznete ZDE .

  modlitba_za_domov_2010.jpg

   

 • Pozvánka na Říp

  setkan.jpg

  Letos už potřetí se okolí bájné hory Říp stane místem, kde se chtějí potkat a povzbudit ti, kteří si stále uchovávají touhu neproletět životem jako osamělý meteorit, který krátce zazáří a v nejlepším případě neublíží. Není jich málo, ale protože na ně nemíří kamery a nesvítí světla ramp, vypadá to, že snad i vymírají. Setkání s mottem „Být solí země“, při němž si členové Místních akčních skupin, tj. společenství dobrovolníků, kteří se spojili pro uvedení nějaké konkrétní aktivity do života, budou hledat svého duchovního patrona v řadách křesťanských církví, by mělo alespoň všechny zúčastněné osvobodit od pocitu osamělé partyzánské jednotky. Objevit v proudu moderovaných i neformálních rozhovorů, hudby, divadla a modliteb pod Řípem i na jeho vrcholu neviditelný řetězec lidí dobré vůle nemusí být jen snem pro ty, kdo překonají strach z podzimní sychravosti a přijedou hledat povzbuzení ze společné cesty a úžasných zážitků těch, co příslovečnou díru do světa hloubí nadějí, vírou a láskou.

  Přijďte na Říp 28. října 2009 společně se modlit a setkat s křesťany z různých církevních tradic! Modlitební a biblické pásmo v rotundě sv. Jiří doprovodí vystoupení divadel a hudebních skupin, dětské hry a tržiště církevních organizací v areálu Diakonie Českobratrské církve evangelické v Krabčicích pod Řípem. Ekumenická Modlitba za domov se uskuteční odpoledne v krabčickém kostele, živý přenos odvysílá Česká televize na ČT2.

  Bližší informace k programu, dopravě a organizaci najdete na stránkách www.modlitbazadomov.cz

  Kontakt: Ekumenická rada církví, Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.: 271742326, www.ekumenickarada.cz

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí