Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

U nás se sešli starostové

olovnice_1.jpg

U nás je hospoda. Obecní. Najdete ji v Olovnici, obci na trati z Kralup nad Vltavou do Zvoleněvsi a Slaného. V sychravém ránu 18. listopadu se do ní sjížděla a scházela neobvyklá společnost. Více než třicet starostů či místostarostů z obcí a měst z území Přemyslovských středních Čech. Tolik nekorunovaných hlav obec Olovnice asi nikdy nehostila.
Co jsme jim servírovali? Dopoledne, které pro nás zorganizovalo Ekologické centrum z Kralup nad Vltavou. Starostové v něm vyslechli o odpadovém hospodaření v obcích (od ing. Stáňové ze středočeského krajského úřadu) a o sankcích za jeho nedodržování v podání ing. Kůse ze středočeské pobočky České inspekce životního prostředí. Po krátké přestávce následovala prezentace firmy, která projektuje a instaluje zařízení, přeměňující sluneční energii v teplo, které ohřívá vodu využitelnou přímo anebo k přitápění.

olovnice_2.jpg

A nakonec se představily zástupkyně samotného Ekologického centra z Kralup. Nebyly to samozřejmě jen přednášky, ale také diskuse k věcem, které starosty zajímaly
V poledním bloku se dozvěděli přítomní starostové o tom, jak a v čem jim může pomáhat sdružení Přemyslovské střední Čechy – všechno o programu rozvoje venkova  / LEADER od Jarky Saifrtové a o dalších současných a chystaných dotacích od Pavly Řehořové. Diskuse pokračovala volně také po obědě a protáhla se do odpoledních hodin. Starostové si odnesli propagační materiály, přehledy o dotacích, o realizovaných projektech z PRV / LEADER i zbrusu nový kalendář předznamenávající novou publikaci o drobných církevních stavbách severozápadního okolí Prahy.
 

olovnice_3.jpg

Minulý i současný starosta Olovnice pan Josef Brejník připomněl hostům, že v obci stojí nejstarší pomník Josefa Jungmanna v Čechách, ale skromně zamlčel, že obec se dvěma stovkami čísel si pomohla nejen k obecní hospodě, ale i k nové čistírně odpadních vod, kanalizaci, mnoha upraveným ulicím a prostranstvím. U nás se hospodaří dobře
 
 Jarda Huk.

 

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí