Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt spolupráce je ve hře

Naše místní akční skupina se v letošním roce poprvé pokusila proniknout také do druhé větve programu LEADER (IV.2.1), do Projektů spolupráce. Podali jsme společně s MAS Říčansko (my jako MAS koordinační, Říčansko jako partner) projekt „MASka teenagerům“, který je zaměřen na oblast sportu a volného času. Výsledkem by mělo být zlepšení kvality a vybavení víceúčelových hřišť a instalace nových prvků pro různé aktivity, třeba lezeckých stěn.Oslovili jsme obce a města v regionu a ze zájemců bylo vybráno šest, kde by měly být instalovány dvě lezecké stěny, tři U-rampy a hřiště BMX. Vybrané obce se budou podílet na projektu tím, že zajistí spolufinancování, a po pětileté době udržitelnosti se stanou vlastníky díla.Na konci června jsme žádost podali na Státní zemědělský a intervenční fond a nyní čekáme na to, jak uspějeme mezi ostatními žadateli. Rozhodování pracovníků SZIF bude určitě obtížné, neboť budou vybírat z celkem šedesát čtyř projektů za více než 270 milionů korun.  Připravená dotace na všechny projekty je však pouhých 40 milionů korun. O náročnosti výběru svědčí i to, že výsledky se dozvíme až koncem roku a bude mu předcházet i veřejné slyšení jednotlivých žadatelů. Tak nám držte palce.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí