Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Ohlédnutí za festivalem PřeDivO 2011 ve Smečně

Letošní šestý ročník putovního kulturního festivalu Přemyslovská divadelní orba 2011, zahrnující hudbu, zpěv, divadlo, přednášky i výstavy, kterou pořádaly Přemyslovské střední Čechy společně s městem Smečnem, provázela přízeň návštěvníků i počasí.

Ve víkendových dnech 17. a 18. září proběhly v rámci Dnů evropského dědictví prohlídky historických památek města Smečna. V úterý 20. září se na radnici města Smečna uskutečnila přednáška mapující rody Žďárských ze Žďáru a Martiniců po bitvě na Bílé hoře. img_0632.jpgPřednášející PhDr. Zdeněk Kuchyňka ze Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně poutavě vylíčil historické peripetie obou rodů na pozadí dějinných událostí třicetileté války a další osudy rodů v období baroka. Ve čtvrtek 22. září, opět v prostorách smečenské radnice, zájemci besedovali se členy Fantastic Fact Clubu na téma putování po záhadných místech středních Čech. Nejprve předseda klubu J. Purkrt seznámil posluchače s historií vzniku klubu pro přátele záhad. Poté se publicistka paní Lenková věnovala problematice výskytu pověstí o pohřbených jezdcích s koňmi na našem území i v jiných lokalitách a o dalších záhadných jevech i objektech. Zájemci o sborový zpěv v pátek 23. září v kostele Nejsvětější Trojice vyslechli skvělý koncert vážné hudby sborového tělěsa Chorus Carolinus. Vyvrcholením festivalu byl program, který shlédli diváci v sobotu 24. září v Zámecké zahradě. V odpoledních hodinách vystoupily dětí ze smečenské ZŠ a po nich malé i velké diváky zabavilo představení Teatro Tyjátro. K poslechu i tanci hrála po celé odpoledne kapela Tancovačka. Zároveň v prostorách vojenského muzea zájemci mohli prohlížet ukázky vojenské techniky i prostory bunkru, který byl součástí opevnění z roku 1938. Po celou dobu trvání festivalu byla instalována v Městské knihovně výstava propagující MAS Přemyslovské střední Čechy.

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí