Projekt Přemyslovci 2023 je spolufinancován Evropskou unií.
ZAjištění Činnosti MAS je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva IROP 2021-2027 pro základní školy vyhlášena

MMR vyhlásilo 1. 11. 2022 výzvu z IROP 2021-2027 č. 24 pro základní školy pro „přechodové regiony“, tj. i pro Středočeský kraj. Alokace výzvy je necelé 2 mld. Kč, limity způsobilých výdajů od 3 do 50 mil. Kč. Spoluúčast je v případě, že žadatelem je obec nebo škola, 20 %. Výzva je průběžná, příjem žádostí trvá do 22. 3. 2023. Realizace díla musí být dokončena do 31. 10. 2025. Podrobnosti najdete zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí