Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt PŘEMYSLOVCI I. je spolufinancován Evropskou unií.

Sedmá výzva PRV schválena

Od 22. února do 23. března 2022 mohou žadatelé podávat žádosti do sedmé výzvy PRV. Registrace vybraných projektů na RO SZIF musí proběhnout do 31. května 2022.

Ve výzvě budou vyhlášeny tři fiche:
Fiche 2 Investice do zemědělských podniků (podle článku 17 1a) Pravidel PRV 19.2.1), alokace 6 894 406 Kč
Fiche 4 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu (podle článku 19 1b) Pravidel PRV 19.2.1), alokace 2 607 164 Kč
Fiche 6 Malé projekty pro obce (podle všech částí šlánku 20 Pravidel PRV 19.2.1), alokace 11 609 223 Kč.

Semináře pro žadatele se budou konat v kanceláři MAS ve Slaném, Wilsonova 599, 1. patro
ve středu 2. 3. 2022 od 13 hodin
ve středu 9. 3. 2022 od 13 hodin

Podrobnosti o výzvě najdete na našem webu zde.

Jarda Huk

Evropský zemědělský fond rozvoje venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí